Contact OMV Grup

Logout
Site-uri OMV Group
Închide

Întrebări frecvente

Protecția climei este mai mult decât o sarcină a clasei politice sau a societății. Fiind o provocare globală necesită implicarea fiecărui individ.

Nu toate călătoriile pot fi evitate. Astfel, pentru fiecare litru de combustibil folosit se produce CO2, care este eliberat în atmosferă și contribuie la încălzirea globală. Pentru a oferi companiilor oportunitatea de a se deplasa într-un mod mai sustenabil, oferim măsuri de protecție a mediului pentru a echilibra și a compensa emisiile de CO2 generate.

Accesând serviciul de compensare CO2, companiile contribuie la protecția mediului, crescându-și astfel credibilitatea strategiei de sustenabilitate. Numărul de identificare aferent comenzii asigură o comunicare transparentă.

Activitățile care duc inevitabil la emisii de gaze cu efect de seră pot fi compensate din punct de vedere al protecției mediului.
Gazele cu efect de seră, precum CO2, sunt distribuite uniform în atmosferă, astfel încât concentrația lor este aproximativ aceeași peste tot în lume. Prin urmare, este irelevant pentru concentrația globală de gaze cu efect de seră și pentru efectul de seră locația în care acestea sunt produse sau prevenite.
Astfel, emisiile care nu pot fi evitate a fi produse local pot fi compensate de un proiect de protecție climatică în altă locație.

Este dovedit că proiectele pentru protecția climatică reduc emisiile de gaze cu efect de seră și aduc o contribuție importantă la combaterea încălzirii globale. În plus, acestea promovează dezvoltarea durabilă în țările în care sunt derulate proiectele, de exemplu prin îmbunătățirea aprovizionării cu apă potabilă curată, extinderea infrastructurii locale, crearea de locuri de muncă sau protejarea biodiversității.

Sustainable Development Goals (SDGs) - Obiectivele Națiunilor Unite de Dezvoltare Sustenabilă (ODD) – definesc un standard recunoscut la nivel mondial pentru măsurarea efectelor pozitive produse de astfel de proiecte. Aceste 17 obiective includ, de exemplu, lupta împotriva sărăciei și a foamei, promovarea educației și distribuirea globală a energiei curate și accesibile. Fiecare proiect destinat protecției climatice din portofoliul OMV contribuie la atingerea mai multor dintre aceste obiective. Pentru a evidenția acest efect, ClimatePartner demonstrează contribuția la diferitele ODD pentru fiecare proiect. Acest aspect permite înțelegerea obiectivelor suplimentare susținute de proiectele respective, în plus față de protecția climei. La anumite proiecte, contribuția suplimentară este atât de ridicată, încât, în esență, reprezintă proiecte de dezvoltare cu efect de protecție climatică - și nu invers.

Suplimentar față de reducerea emisiilor, toate proiectele de protecție climatică trebuie să îndeplinească patru criterii fundamentale: adiționalitate, evitarea dublei contabilizări, durabilitate și verificare de către terți independenți.
Pentru a dovedi respectarea criteriilor, proiectele sunt certificate și verificate pe bază de criterii stricte, de exemplu în conformitate cu Gold Standard sau cu Verified Carbon Standard (VCS). Acest aspect asigură efectul de protecție climatică al proiectelor și este certificat periodic. Una dintre cele mai importante cerințe este aceea ca proiectele să constituie în fapt măsuri suplimentare de protecție a climei, iar contribuția acestora la reducerea emisiilor de CO2 în atmosferă să fie cuantificabilă fără echivoc. Următoarele criterii trebuie îndeplinite de proiecte pentru a fi recunoscute ca proiect de protecție climatică:

Adiționalitate

Proiectul este implementat numai pentru că beneficiază de finanțare suplimentară din comerțul cu emisii. Prin urmare, proiectul trebuie să se bazeze pe veniturile din tranzacționarea emisiilor pentru a acoperi cerințele de finanțare și pentru a putea dovedi acest necesar. Proiectele care sunt în sine viabile din punct de vedere economic și care ar urma să fie implementate și în lipsa acestor venituri nu îndeplinesc criteriul și nu pot fi utilizate pentru a compensa emisiile de CO2.


Evitarea dublei contabilizări

Reducerea emisiilor de CO2 nu trebuie să fie luată deja în considerare în alt sector. De exemplu, un sistem de captare și utilizare a energiei solare a cărui electricitate generată este comercializată ca energie electrică verde nu poate fi utilizat sub forma unui proiect de protecție climatică, deoarece efectul pozitiv asupra climei este atribuit deja energiei electrice. În mod suplimentar, în procesul de neutralizare a efectelor climatice, trebuie garantat că reducerea emisiilor de CO2 este luată în calcul o singură dată pentru a compensa emisiile de CO2 și că certificatele corespunzătoare sunt suspendate după eliberare.

 
Durabilitate

Reducerile de emisii trebuie să prezinte un caracter permanent. Acest criteriu este deosebit de important pentru proiectele de împădurire și protecție a pădurilor. În cadrul acestor proiecte, trebuie asigurat că suprafețele forestiere se mențin pentru o anumită perioadă de timp. O zonă forestieră care este transformată înapoi în pășune de vite după câțiva ani prin tăiere și incendiere nu poate fi recunoscută ca un proiect de protecție climatică.


Verificarea periodică de către terți independenți

Proiectele de protecție climatică trebuie verificate la intervale periodice de către terți independenți cu privire la toate criteriile menționate. Aceștia monitorizează respectarea standardelor în cauză și determină, cu efect retroactiv, cantitatea de emisii de CO2 redusă efectiv. Prin urmare, sunt întocmite rapoarte periodice cu privire la evoluția proiectelor.

Protejarea mediului înconjurător nu reprezintă o problemă regională, ci o chestiune de echilibru global. Emisiile de CO2 nu rămân pe loc, ci sunt distribuite în întreaga lume. Deși statele membre ale Uniunii Europene sunt al treilea cel mai mare generator de gaze cu efect de seră, cu o pondere de 8,8%, numeroase țări din afara Europei sunt afectate pe de altă parte mult mai intens și mult mai repede de încălzirea globală. Pentru a contribui la protecția climei la nivel global, noile tehnologii ecologice trebuie implementate nu doar în țările moderne industrializate, ci și în țările în curs de dezvoltare și în cele cu piețe emergente.

Suplimentar față de protecția climei care poate fi măsurată fără echivoc, prin compensarea emisiilor de CO2, proiectele de protecție climatică contribuie și la dezvoltarea durabilă a regiunii respective, de exemplu prin crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea infrastructurii locale, conservarea biodiversității, etc. Un standard acceptat la nivel global pentru măsurarea unor astfel de efecte pozitive este reprezentat de cele 17 obiective de dezvoltare durabilă ale ONU. Aceste obiective includ atât instruirea, cât și lupta împotriva sărăciei și a foamei, precum și multe alte demersuri.

Certificarea unui proiect ca proiect de protecție a climei necesită în mod imperativ îndeplinirea celor patru criterii descrise pentru proiectele de protecție a climei (adiționalitate, lipsa dublei contorizări a reducerilor de emisii, reduceri permanente de emisii, verificarea independentă).

În cazul proiectelor din UE, criteriile adiționalității și lipsei dublei contorizări constituie obstacole deosebit de importante pentru proiecte - criteriul adiționalității nu este întrunit la numeroase proiecte din UE, deoarece există deja diverse programe de finanțare pentru extinderea surselor de energie regenerabilă sau creșterea eficienței energetice, care asigură că aceste proiecte sunt atractive din punct de vedere economic.

Criteriul lipsei dublei contorizări poate fi îndeplinit numai dacă se asigură că reducerile de emisii realizate în cadrul unui proiect nu sunt luate deja în considerare în alt domeniu. Reducerile de emisii realizate în UE generează, de regulă, un efect pozitiv direct asupra bilanțului național de gaze cu efect de seră al unei țări și contribuie astfel la realizarea obiectivelor climatice ale țării respective și ale UE. Din acest motiv, acestea nu pot fi certificate ca reduceri suplimentare de emisii pentru compensarea CO2, ca o componentă a protecției voluntare a climei.

OMV și ClimatePartner au selectat un portofoliu de proiecte de compensare a carbonului recunoscute și certificate la nivel internațional. Este dovedit că proiectele, care au fost testate și certificate conform standardelor internaționale, asigură reducerea emisiilor de CO2. Procesul implementat de ClimatePartner, certificat de către TÜV Austria, garantează o siguranță suplimentară pentru compensarea emisiilor de CO2.

OMV a optat pentru unul dintre principalii furnizori de soluții din domeniul protecției climatice pentru companii și, prin aceasta, pentru un partener renumit și experimentat: ClimatePartner. ClimatePartner a fost înființată în anul 2006 în München, are în prezent 50 de angajați în München, Berlin, Viena, Zürich și Erevan și colaborează cu 1.500 de companii din 30 de țări.

Pentru OMV au prezentat o relevanță decisivă numeroșii ani de experiență și transparența tuturor proceselor și proiectelor garantată de ClimatePartner, precum și consultanța și asistența individuală oferite.

Pentru carburantul achiziționat utilizând cardul OMV, emisiile de CO2 generate sunt calculate pe baza următorilor factori de emisie*:

  • Motorină 2,696 kg CO2 / litru
  • Benzină 2,318 kg CO2 / litru

Poți compensa emisiile de CO2 asociate consumului de carburant folosind portofoliul de proiecte de protecție climatică OMV. Taxa fixă aferentă serviciului de compensare CO2 per litru de carburant este:

  • Motorină 0,074 lei / litru
  • Benzină 0,063 lei / litru

*Pentru calcularea emisiilor de CO2 produse de consumul de combustibil, OMV utilizează valorile IPCC (cunoscut și sub numele de Comisia Interguvernamentală pentru Schimbări Climatice). IPCC este o instituție a Națiunilor Unite cu un grad ridicat de legitimitate, care evaluează din punct de vedere științific rezultatele cercetărilor privind schimbările climatice.

Oferim clienților noștri opțiunea de a compensa emisiile de CO2 prin proiecte de protecție a mediului. OMV nu generează niciun profit din aceste proiecte.

Selector Ulei