Contact OMV Grup

Logout
Site-uri OMV Group
Închide
img_newstation

Activităţi principale în România

Clienți Persoane Fizice

  • Furnizăm produse şi servicii către clienţi prin intermediul celor 153 de staţii de distribuţie carburanţi din România

Clienți Persoane Juridice

  • Performează activităţi de vânzări şi suport al vânzărilor către clienţii comerciali din România

Power Marketing and Trading

  • În decursul consolidării strategiei sale internaţionale de extindere în domeniul energiei electrice, OMV Group construieşte şi operează două centrale electrice moderne şi eficiente în România: centrala pe gaze de la Brazi şi centrala electrică eoliană de la Dorobanţu ating împreună o capacitate anuală instalată de aproximativ 900 MW, aceste două proiecte funcţionând pe baza unei tehnologii de ultimă oră, eficientă şi totodată ecologică pentru mediul înconjurător, care asigură o aprovizionare stabilă cu energie electrică a pieţei din România, o piaţă ce se află în continuă creştere.
  • OMV Trading, o subsidiară cu participaţie 100% OMV, va fi responsabilă de vânzarea energiei electrice generate precum şi de activităţile de comercializare a acesteia desfăşurate începând cu anul 2011.

In conformitate cu Ordinului ANRE nr.69/ 2009 - Regulamentului de etichetare a energiei electrice furnizate la consumatori art.22, furnizorul de energie electrică OMV Trading GmbH are obligaţia să publice pe site-ul eticheta privind energia electrica.

Eticheta energie electrică 2017, (PDF, 121,0 KB)
Raport anul standard performanţă, (PDF, 35,6 KB)
Raport anul standard performanţă completare, (PDF, 46,7 KB)

In conformitate cu Ordinului ANRE nr.69/ 2009 - Regulamentului de etichetare a energiei electrice furnizate la consumatori art.22, furnizorul de energie electrică OMV Trading GmbH are obligaţia să publice pe site-ul eticheta privind energia electrica.
 
Eticheta energie OMV Trading GmbH 2016, (PDF, 138,6 KB)
Standard performanta GN OTGRO 2016, (PDF, 160,4 KB)

In conformitate cu Ordinului ANRE nr.69/ 2009 - Regulamentului de etichetare a energiei electrice furnizate la consumatori art.22, furnizorul de energie electrică OMV Trading GmbH are obligaţia să publice pe site-ul eticheta privind energia electrica.

Etichetă energie electrică 2015, (PDF, 73,5 KB)

In conformitate cu Ordinului ANRE nr.69/ 2009 - Regulamentului de etichetare a energiei electrice furnizate la consumatori art.22, furnizorul de energie electrică OMV Trading GmbH are obligaţia să publice pe site-ul eticheta privind energia electrica.

Eticheta Energie Electrica 2014, (PDF, 721,2 KB)

In conformitate cu Ordinului ANRE nr.69/ 2009 - Regulamentului de etichetare a energiei electrice furnizate la consumatori art.22, furnizorul de energie electrică OMV Trading GmbH are obligaţia să publice pe site-ul eticheta privind energia electrica.

Eticheta Energie Electrica, (PDF, 49,9 KB)

In conformitate cu Ordinului ANRE nr.69/ 2009 - Regulamentului de etichetare a energiei electrice furnizate la consumatori art.22, furnizorul de energie electrică OMV Trading GmbH are obligaţia să publice pe site-ul eticheta privind energia electrica.

Eticheta Energie Electrica, (PDF, 49,8 KB)

Selector Ulei