Contact OMV Grup

Logout
Site-uri OMV Group
Închide

Descrierea companiei, mențiuni legale, protecția și divulgarea datelor

Pentru o lectură facilă a textului, toate site-urile noastre web folosesc o terminologie neutră din punct de vedere al genului: denumiri precum "angajat" sau "partener" nu se referă la un anumit gen.

Formularul de exercitare a drepturilor de protecția datelor cu caracter personal

Bună ziua!

Dacă ați accesat această pagină înseamnă că aveți o solicitare referitoare la prelucrarea datelor dvs. personale. Am pregătit mai jos pentru dvs. câteva detalii pentru a ușura procesul.

În calitatea dvs. de Persoană Vizată (persoană fizică ale căror date personale precum: nume, prenume, adresă de e-mail etc. sunt prelucrate) beneficiați de drepturi speciale în baza legislației relevante de protecție a datelor personale. Astfel, Persoana Vizată beneficiază de dreptul de: (i) acces la date, (ii) rectificarea datelor, (iii) ștergerea datelor, (iv) restricționarea prelucrării datelor, (v) opunere la prelucrarea datelor și (vi) portabilitatea datelor. Totodată, aveți dreptul să vă adresați autorității de supraveghere relevante în domeniul protecției datelor cu caracter personal (în România, Autoritatea Națională de Supraveghere pentru Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal - ANSPDCP) în cazul în care aveți o plângere, precum și dreptul de a vă adresa instanței de judecată relevante.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile de la (i) la (vi) de mai sus, trebuie să adresați o cerere scrisă entității (companiei în acest caz) care considerați că prelucrează datele dvs. personale. Solicitarea trebuie să vă identifice (trebuie să furnizați suficiente detalii de identificare pentru a ne putea permite efectuarea căutării aferente și pentru a vă oferi informațiile relevante) și câteva detalii despre ceea ce aveți nevoie ca informații sau acțiuni din partea noastră în cadrul activității de protecția datelor cu caracter personal. Puteți adresa acest lucru în orice mod pe care îl considerați adecvat pentru a vă exprima solicitarea. Cu toate acestea, pentru a ușura procesul, am elaborat un formular specific pe îl care puteți accesa mai jos.

Vă rugăm să rețineți că, în cazul în care informațiile pe care ni le-ați furnizat nu sunt suficiente pentru a vă identifica sau pentru a vă îndeplini solicitarea, vă vom contacta prin intermediul adresei de e-mail pe care ne-o furnizați pentru a obține informațiile de care avem nevoie. Vă rugăm să vă asigurați că furnizați numai informațiile dvs. și nu informații despre alte persoane. Vă rugăm să furnizați o adresă de e-mail validă care este a dvs. și nu a altor persoane. Prin trimiterea acestor informații, vom presupune, în mod rezonabil, că informațiile sunt ale dvs. și aveți dreptul să ni le furnizați.

Vom prelucra informațiile pe care ni le furnizați prin intermediul solicitării dvs. (ne referim la compania către care depuneți solicitarea și care acționează în acest context ca operator de date cu caracter personal, cum ar fi: date de identificare, date de contact, semnătură, date de muncă, imagine etc., după caz), precum și informațiile care conțin date cu caracter personal pe care vi le punem la dispoziție în conformitate cu solicitarea dvs., în scopul:

-    de a da curs solicitării / solicitărilor dvs. referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal (pe baza obligației noastre legale de a răspunde solicitărilor persoanelor vizate);
-    de arhivare a solicitării / solicitărilor dvs., în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și procedurile interne (bazate pe obligațiile noastre legale - după caz, pentru a păstra dovezi ale acestor solicitări și pe interesul nostru legitim de a ne proteja drepturile și interesele în acest domeniu, în mod normal nu mai mult de termenul de prescripție aplicabil în investigațiile din domeniul protecției datelor cu caracter personal).
După expirarea perioadei de arhivare, vom șterge/anonimiza irevocabil datele dumneavoastră.

Sursa datelor cu caracter personal este directă (de la dvs.) și indirectă (din înregistrările de date pe care le-am putea avea, documentații etc. în funcție de relația pe care o aveți cu compania din grupul nostru, căreia îi adresați solicitarea).

Datele dvs. cu caracter personal ar putea fi transmise, de obicei, unor entități diferite care asistă/susțin compania respectivă, acționând în calitate de operator de date în efectuarea prelucrării (acestea se numesc Persoane Împuternicite, ex: furnizorii de sisteme IT) sau altor terți (de exemplu: autorități relevante, instanțe de drept, avocați) întemeiate pe motive justificate (ex: dacă autoritatea de supraveghere sau instanța ne solicită să facem dovada gestionării cererii dvs.).

Pentru informații generale și pentru mai multe detalii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și la drepturile specifice în acest context, oferim, păstrăm și actualizăm informații în cadrul politicii noastre de confidențialitate, care pot fi accesate prin intermediul site-ului web al grupului nostru https://www.omvpetrom.com/ com/Termeni-conditii-protectia-datelor.

Vă rugăm să rețineți că putem furniza copii ale datelor cu caracter personal prelucrate (atunci când vă exercitați dreptul de acces) doar cu respectarea a condițiilor legale în acest context, dar concomitent cu asigurarea protecției datelor dvs., a protecției adecvate a datelor și informațiilor de afaceri și protecției aferente drepturilor și libertăților altor persoane, în limitele unor eforturi rezonabile.

Conform Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 (GDPR), solicitarea unei Persoane Vizate trebuie să fie îndeplinită, de către operator, în termen de o cel mult lună. Cu toate acestea, această perioadă de timp ar putea fi prelungită ținând cont de circumstanțe justificate, așa cum sunt prevăzute în normele aplicabile. De asemenea, dacă informațiile pe care le oferiți inițial nu sunt suficiente pentru a vă identifica sau dacă avem nevoie ca dvs. să detaliați mai bine cererea dvs., termenul limită până la care vom răspunde solicitării dvs. va începe să curgă de la momentul efectuării tuturor acestor pași. În orice caz, vă vom anunța cât mai curând posibil de la înregistrarea solicitării dvs. dacă avem nevoie de astfel de informații. Vă rugăm să rețineți că, dacă nu ne furnizați informațiile care ne pot permite să dăm curs solicitării dvs., în timp ce vom depune eforturi rezonabile în conformitate cu regulile aplicabile, nu vom înregistra solicitarea dvs. ca fiind valabilă și vom presupune cu bună credință că ați renunțat la aceasta.

Dacă aveți o solicitare referitoare la prelucrarea datelor dvs. personale de către una dintre companiile din grupul OMV Petrom din România (vă rugăm să vedeți mai multe informații despre grup pe site-ul www.omvpetrom.com), vă rugăm să completați formularul de mai jos.

Vă mulțumim!

Cu stimă,
Responsabilul cu Protecția Datelor
 

Selector Ulei