Contact OMV Grup

Logout
Site-uri OMV Group
Închide
img_project_sustain_masterimage_ro

Susține proiectele de compensare a emisiilor de carbon alegând carburanții de performanță MaxxMotion

Când alegi să alimentezi cu carburanții de performanță OMV MaxxMotion, OMV compensează 20% din emisiile de CO2 generate în timpul conducerii, prin susținerea proiectelor locale și internaționale de compensare a emisiilor de carbon, sub formă de protejare a pădurilor.

OMV susține proiecte de compensare a emisiilor de carbon din portofoliul ClimatePartner care sunt certificate prin Verified Carbon Standard (VCS). Proiectele de compensare a emisiilor de carbon operează în diferite regiuni, și sunt orientate către mai multe Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Națiunilor Unite. Toate proiectele de compensare a emisiilor de carbon trebuie să îndeplinească patru criterii de bază: adiționalitatea, excluderea dublei contorizări, permanența și verificarea regulată de către terți independenți. Acest lucru asigură și confirmă în mod regulat impactul proiectelor asupra acțiunii climatice.

Protejarea pădurilor susține absorbția CO2 din atmosferă

Suprafețele forestiere globale au scăzut drastic în ultimele decenii datorită creșterii așezărilor, utilizării agricole, exploatării forestiere ilegale și mineritului. Aceste proiecte asigură păstrarea pădurilor pe termen lung și acordă protejării pădurilor o valoare mai mare, în detrimentul defrișării lor.

În funcție de regiunea proiectului, pădurile stochează cantități variate de carbon pe fiecare hectar. De exemplu, sunt stocate cantități deosebit de mari de carbon în vegetația și solul pădurilor de mlaștină tropicală, pădurilor tropicale primare sau mangrovelor.

 

img_project_sustain_imporve_forest_ro

Îmbunătățirea managementului pădurilor din Hunedoara, Romania

Protejând una dintre ultimele păduri virgine din Europa, proiectul de compensare a carbonului acoperă 1.556 ha din Munții Carpați ai României și se anticipează că va economisi aproximativ 5.600 de tone de CO2 pe an. Acest proiect realizează reduceri ale emisiilor de gaze cu efect de seră, prin evitarea eliberării de carbon asociat cu recoltarea lemnului, construirea drumurilor și alte operațiuni forestiere. Activitățile de management pentru protecția ecosistemului și îmbunătățirea habitatului sunt în vigoare, beneficiind astfel biodiversitatea și contribuind la susținerea unui ecosistem forestier sănătos și funcțional.

Proiectul contribuie la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Națiunilor Unite, inclusiv prin evitarea emisiilor de gaze cu efect de seră și prin protejarea ecosistemelor locale din lanțul muntos Retezat.
 

 • Pe parcursul acestui proiect de 30 de ani, se anticipează că o medie de 5.600 de tone de CO2 pe an și aproximativ 169.100 de tone de CO2 total vor fi reduse de la intrarea în atmosferă.
   
 • Proiectul promovează managementul durabil al pădurilor, păstrează și reface terenul în păduri bazate pe conservare pe durata proiectului.

img_project_sustain_teas_forest_protectgrid3_en

img_project_sustain_teas_forest_protect2_ro

Protejarea pădurilor din Labreá, Brazilia

Localizat într-o zonă în care defrișările reprezintă o problemă constantă, acest proiect de compensare a carbonului protejează nu numai 99.035 de hectare de pădure tropicală amazoniană, ci și diversitatea plantelor și animalelor care trăiesc în aceasta. Alături de activitățile de supraveghere a pădurilor, proiectul include, de asemenea, cursuri de instruire pentru educarea lucrătorilor și a comunității locale despre pericolele de incendiu, creșterea vitelor în mod sustenabil și managementul pădurilor. Evitând defrișările, proiectul economisește aproximativ 417.140 de tone de CO2 pe an.

Proiectul contribuie la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Națiunilor Unite, cum ar fi evitarea emisiilor de gaze cu efect de seră, protejarea ecosistemelor locale și reducerea sărăciei:
 

 • Proiectul ajută la combaterea sărăciei prin angajarea localnicilor, asigurând șanse egale pentru bărbați și femei și oferindu-le o sursă de venit pentru familiile lor.
   
 • Ca parte a proiectului, angajații și comunitatea vor participa la ateliere de lucru despre sănătate, bunăstare și nutriție. Aceste ateliere au ca scop conștientizarea importanței obiceiurilor sănătoase și informarea despre bolile netransmisibile.
   
 • Proiectul economisește aproximativ 417.140 de tone de emisii de CO2 pe an.
   
 • Prin evitarea defrișărilor, monitorizarea ocupării ilegale a terenurilor și exploatării forestiere ilegale, precum și prin promovarea managementului durabil al pădurilor, proiectul protejează ecosistemele cu vegetație nativă și biodiversitate ridicată.

img_project_sustain_teas_forest_protectgrid_ro

img_LP_protect_image3_ro

Protejarea pădurilor din Amazonas, Brazilia

Prin evitarea defrișărilor planificate și neplanificate în zona proiectului, se reduce o medie anuală de 1.155.080 tone de CO2. Activitățile proiectului urmăresc să crească înțelegerea colectivă a schimbărilor climatice și a importanței pădurii. Acest lucru este posibil prin organizarea managementului pădurilor, dezvoltarea comunității cu ajutorul atelierelor speciale și prin utilizarea unor sisteme de supraveghere mai bune pentru evitarea tăierilor ilegale.
 

Proiectul contribuie la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Națiunilor Unite, printre care și evitarea emisiilor de gaze cu efect de seră, protejarea ecosistemelor locale și crearea de oportunități de locuri de muncă pentru localnici:
 

 • Proiectul luptă împotriva sărăciei prin crearea în medie a 20 de locuri de muncă pe an, implicând toți membrii comunității locale în activitățile viitoare ale proiectului. În prezent, proiectul are 6 angajați permanenți.
   
 • Pentru angajații și rezidenții din apropierea zonei proiectului, vor fi organizate ateliere de lucru despre sănătate, bunăstare și nutriție, cu scopul de a crește gradul de conștientizare cu privire la bolile netransmisibile și importanța de a avea obiceiuri sănătoase.
   
 • Proiectul va crea noi locuri de muncă, implicând localnicii, asigurând în același timp șanse egale pentru bărbați și femei. Tot personalul va primi cursuri de instruire privind managementul durabil al pădurilor și recoltarea adecvată în sălbăticie, precum și formarea pompierilor.
   
 • Proiectul economisește aproximativ 1.155.080 de tone de emisii de CO2 pe an.
   
 • Proiectul monitorizează și previne ocuparea ilegală a terenurilor, exploatarea forestieră ilegală și defrișarea ilegală, ceea ce are ca rezultat beneficii pentru climă și biodiversitate.

img_project_sustain_teas_forest_protectgrid2_en

Selector Ulei