Contact OMV Grup

Logout
Site-uri OMV Group
Închide

Emitere Factură Fiscală

Vă informăm faptul că începând cu data de 16.05.2023 emiterea facturilor fiscale se va efectua doar pentru bonurile fiscale emise în aceeasi zi, conform art 2 din HG 479/2003, modificat de art 1 pct.1 din HG 355/2023.
Sistemul nu va mai permite generarea de facturi în alte zile decât cea în care s-a emis bonul fiscal.

Regăsiți mai jos prevederea legala în care se menționează modul de emitere a facturii în cazul în care au fost eliberate bonuri fiscale: Art 2 din HG 479/2003:

Utilizatorii, cu excepțiile prevăzute de ordonanța de urgență, au obligația să elibereze clienților bonuri fiscale pentru toate bunurile livrate cu amănuntul și/sau serviciile prestate, iar la solicitarea acestora, să elibereze și factură, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, la data eliberării bonului fiscal.”

Selector Ulei