Contact OMV Grup

Logout
Site-uri OMV Group
Închide
img_headeradblue

AdBlue

img_adblue5l

OMV AdBlue® este o soluţie apoasă de uree obţinută din uree de înaltă puritate şi apă deionizată.

Soluția ajută la reducerea semnificativă a oxizilor de azot (NOx) eliberaţi din emisiile motoarelor Diesel şi astfel se asigură respectarea standardelor de evacuare a noxelor prevăzute de lege.

OMV AdBlue® respectă ISO 22241 (22241- 1; 22241-2; 22241-3 pentru a asigura compatibilitatea sistemului SCR (Reducţie Catalitică Selectivă) a vehiculului dumneavoastră.

Instrucţiuni de utilizare:

  • Umpleţi rezervorul dedicat AdBlue®.
  • Nu adaugaţi în rezervorul de Motorină.
  • Dacă aveți îndoieli, vă rugăm să consultați manualul producătorului vehiculului.
  • OMV AdBlue® ambalat este disponibil în toate staţiile OMV din țară. Pur și simplu este completat de șoferi direct în rezervorul dedicat.
  • Soluția de OMV AdBlue® este apoi injectată în fața convertorului catalitic, unde are loc, prin reducţia catalitică selectivă (SCR), descompunerea în amoniac și dioxid de carbon. Această reacție transformă periculoşii oxizii de azot în componentele ecologice: azot și vapori de apă.

Selector Ulei